EQ - sertifisering

Rosenlund barnehage er i prosess med å sertifisere seg som EQ barnehage.

EQ Institute

Å være EQ-barnehage betyr at de voksne tar ansvar for egne følelser på en konstruktiv måte. Vi gir de ansatte en mulighet til å få en nær, kjærlig og slitesterk relasjon til seg selv.

Dette resulterer i at de voksne evner møte alle barn med et ikke-dømmende menneskesyn og med 100% ansvar for relasjonen. Møtene mellom de voksne og barna bærere preg av anerkjennelse og empati. Når barn speile denne typen voksne lærer barnet å respektere egne og andres følelser. 

Det handler om:

  • å få innsikt i egne følelser
  • evnen til å styre egne følelser 
  • ferdigheter i å motivere seg selv også når livet er tungt
  • å kunne gjenkjenne følelser hos andre
  • kunsten å omgås andre mennesker 

Visjonen er å fremme barnas emosjonelle intelligens og med det styrke språkutviklingen og barnas evne til relasjonsbygging.

Det finnes ikke vanskelige barn, kun barn som har det vanskelig.