Barnas hverdag

Barnehagens fem avdelinger er inndelt etter barnas fødselsår. Avdelingene har 14 barn i hver gruppe. Denne organiseringen resulterer i at barna følger hverandre og de ansatte fra første år til skolestart. Dette mener vi gir det beste grunnlaget for oppfølging av både barn og foreldre, og det gir en trygg og god barnehagehverdag for hvert enkelt barn.

 

I Rosenlund barnehage refererer vi til det fysiske miljøet og det tilgjengelige materialet som den tredje pedagog. Der barnas læring, utforsking og skapende virksomhet støttes i møtet med fysiske miljøer som utfordrer. 

Barnehagens fysiske miljø tar utgangspunkt i at hvert utviklingstrinn har sine unike behov. Barna bytter derfor lokaler fem ganger, fra de er ett til de er fem år. Rommene og materialet gir barna verdifulle erfaringer med at ting er foranderlige, og det stimulerer barna til å handle på nye måter. Barna gis med dette en mulighet til stigende grad av selvstendighet i hverdagen. 

Våre avdelinger:

  • Tommeliten: (0)1-2 år. Avdelingen ligger skjermet til og har eget uteareal. Barna får gjennom det første året ro og mulighet til lek og læring i eget tempo.
  • Hompetitten: 2-3 år. Barna er mer mobile og tar del i det store utearealet. Barna har bl.a. egne tidspunkt på dagen for uteaktivitet hvor de er alene, slik at de får rom og ro til lek og utfoldelse.
  • Veslefrikk: 3-4 år. Barna er mer selvstendige og leker i stadig større grad med også eldre barn. Avdelingen har faste turdager og begynner å utforske nærmiljøet.
  • Tiriltoppen: 4-5 år. Miljøet er tilpasset til barnas utvikling. Rolleleken står sentralt og vi har fokus på relasjoner. 
  • Trollstua: 5-6 år. Barna er førskolebarn. Miljøet er rikt og alt materialet er tilgjengelig for barna hele dagen. Førskolerettet aktivteter. 

Uteområdet ligger skjermet til og inviterer til kreativ og skapende lek. Det er rik tilgang på materialer som kan fraktes, flyttes og brukes på ulike måter. Vi har klartre og balanseapparater, og en akkurat passe stor haug som inviterer til å løpe, trille, kjøre utfor på ski, ake, hoppe osv. Flere steder ute har vi lagt til rette for hengekøyer som inviterer til en rolig stund med hvile og samtale. Vi opplever at barn i alle aldere møter utfordringer på utelekeplassen.

 

Mat og ernæring

Tre dager i uken får barna servert et varmt måltid levert av Matibox.

Hver dag serverer vi ettermiddagsmat og frukt. Barn med allergier eller spesielle behov, blir tatt hensyn til.

To dager i uken har barna med seg matpakke til lunsj. Dette gir fleksibilitet i hverdagen med hensyn til å spise ute og gå på tur og dra på utflukter. Det gir også barna erfaring med matpakke som kulturelt fenomen.

 

Utflukter, natur og nærmiljø

Rosenlund barnehage har kort vei til skog og mark, noe vi benytter oss av i alle aldersgrupper. De tre eldste barnegruppene har faste turdager. Ski sentrum med Waldemarhøy, Rådhusplassen og Biblioteket er også regelmessige turmål.

Når barnegruppene er modne for det reiser vi også på lengre turer, det være seg Slottet, Akershus festning, Reptilparken, Teknisk museum, Gulli gård osv.

Om vinteren oppmuntrer vi til skilek på den lille haugen vår, og vi tilbyr hvert år å følge de eldste barna på Skiskole i regi av Skiforeningen.

I de den eldste aldersgruppen benytter vi oss også av festsalen på Folkets hus. Dette gir ekstra boltreplass til aktiviteter som regellek, dans og yoga.