Om oss

Rosenlund er en foreldredrevet barnehage med plass til 70 barn i alderen 0-6 år. Vi ligger sentralt på Finstad i Ski, med kort vei til både kollektivt og nærhandel. Rosenlund barnehage ble etablert i 1991 og er eid av Rosenlund barnehage SA. Barnehagen skal søke å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i samarbeid med barnas hjem.

Hva er en foreldredrevet barnehage?

Rosenlund barnehage er eid og drevet av de foreldre som til enhver tid har barna sine i barnehagen. Foreldre disponerer en andel pr. barn den tiden barnet går i barnehagen.  

Styret består av representanter fra foreldre og ansatte, der avgjørelser om barnehagen tas. Den daglige ledelsen ivaretas av styrer Randi Waag Helmeriksen.

Vi har et godt og inkluderende foreldremiljø, og gjennom god dialog skaper vi en barnehage som er i stadig utvikling og ivaretar barna på best mulig måte. I tillegg har barnehagen et samarbeidsutvalg bestående av to foreldre, to ansatte og styrer.

Eierformen gir korte beslutnigsveier og mulighet for å foreta raske endringer i drift og ressursbruk når det er behov for det. 

Som eier har foreldren fokus på at personalet skal ha gode rammer for å utføre sitt mandat. Dette innebærer at en betydelig del av barnehagens frie driftsmidler brukes til å sette inn vikar ved behov og holde personalet faglig oppdatert.

 

Åpningstider

Barnehageåret starter 1. august og avsluttes 31. juli det påfølgende år.

Barnehagens primære åpningstid er fra kl. 07.15 til kl.17.00 mandag t.o.m. fredag.

De to midterste ukene i juli holder barnehagen stengt.

Uken før og etter sommerlukking, er åpningstiden kl. 8-16.

Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag er barnehagen stengt.  Romjul, inkludert lille julaften, og mandag og tirsdag i påskeuken er åpningstiden redusert til kl. 8-16.

 

 

Vedtekter Rosenlund barnehage

Vedtekter Rosenlund barnehage samvirke

Virksomhetsplan