EQ-barnehage

Rosenlund barnehage er godkjent EQ-barnehage

Å være EQ-barnehage betyr at de voksne i barnehagen tar ansvar for egne følelser på en konstruktiv måte. Vi gir de ansatte en mulighet til å få en nær, kjærlig og slitesterk relasjon til seg selv.

Dette resulterer i at de voksne evner møte alle barn med et ikke-dømmende menneskesyn, og med 100% ansvar for relasjonen. Møtene mellom de voksne og barna bærere preg av anerkjennelse og empati. Når barn speile denne typen voksne, lærer barn å respektere egne og andres følelser. 

Det handler om:

  • å få innsikt i egne følelser
  • evnen til å styre egne følelser 
  • ferdigheter i å motivere seg selv også når livet er tungt
  • å kunne gjenkjenne følelser hos andre
  • kunsten å omgås andre mennesker 

Visjonen er å fremme barnas emosjonelle intelligens og med det styrke språkutviklingen og barnas evne til relasjonsbygging.

Ønsker du å vite mer om veien vår til å bli en EQ barnehage og ikke minst hvorfor dette er så viktig for oss? Les da blogginnlegg skrevet av tidligere styrer i Rosenlund barnehage Nina Smedbakken Marthinsen: EQ-barnehagen - et sted å høre til.